เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document

           ตำบลหนองแหย่ง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสันทราย ซึ่งประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหย่ง, หมู่ที่ 2 บ้านร้องเม็ง,  หมู่ที่ 3 บ้านบวกเปา, หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งข้าวตอก, หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว, หมู่ที่ 6 บ้านดงเจริญชัย, หมู่ที่ 7 บ้านดอย, หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งข้าวตอก, หมู่ที่ 9 บ้านแม่ฮักพัฒนา, หมู่ที่ 10 บ้านพระบาทตีนนก