เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร

  เอกสารประชาสัมพันธ์
    Website หน่วยงานราชการ
 

Quick Link WebsiteUntitled Document
      ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานส่งเสริมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา  [18-10-2561]
      เทศบาลตำบลหนองแหย่ง รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยและอนุบาล ปีการศึกษา 2561  [15-3-2561]
      การแข่งขันกีฬา "หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์"  [15-3-2561]
      ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560   [28-9-2560]
      ตารางการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  [14-9-2560]
      เทศบาลตำบลหนองแหย่งรับการตรวจประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี2559 โดย คกก.จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่  [28-7-2560]
      นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหน่งพร้อมคณะ ร่วมเปิดโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในตำบลหนองแหย่ง  [28-7-2560]
       โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลหนองแหย่ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  [25-7-2560]
      ประชุม ชมรม อปท. อำเภอสันทราย วันศุกร์ ที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น.-12.00 น.ณ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  [21-7-2560]
      เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ร่วมกับ ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลสันพระเนตร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้าน  [21-7-2560]


 

Untitled Document
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านทุ่งข้าวตอกใหม่-บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่9 ตำบลหนองแหย่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   [28-1-2562]
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบพราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่-บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแหย่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [23-1-2562]
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ 11 (ซอย08) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  [18-12-2561]
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  [9-5-2561]
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  [3-1-2561]
      ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหนองแหย่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  [20-10-2560]
      ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.93-003สายทางบ้านทุ่งข้าวตอกใหม่หมู่ที่8-บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแหย่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [22-8-2560]


 

Untitled Document
      ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 (หน้าศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยถึงบ้านนางสาวเรไร ศิริ)  [2-4-2562]
      ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านพระบาทตีนนก หมู่ที่ 10 (สายหมู่ที่ 5-หมู่ที่ 10)  [11-3-2562]
      ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายสิงทอง) ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  [20-2-2562]
      ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายจำรูญ) ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  [20-2-2562]
      ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยป่าช้าติดเขตดอยสะเก็ด) ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  [15-2-2562]
      ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสมโพช) ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  [15-2-2562]
      ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยหน้าบ้านป้าสาย) ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  [15-2-2562]


 

Untitled Document