เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

 

อาชีพ

 
- เกษตรกรรม                                     75   %
 
- รับจ้างทั่วไป                                     20   %
 
- ค้าขายและอื่นๆ                                 5   %
 
ข้าวนาปี                พันธุ์ กข 6, พันธุ์ กข 10, พันธุ์สันป่าตอง 1, พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
 
ข้าวนาปรัง             พันธุ์สันป่าตอง 1, พันธุ์ปทุมธานี 1
 
มะม่วง                 พันธุ์ที่ปลูก คือ น้ำดอกได้, เขียวเสวย, มหาชนก, และโชคอนันต์
 
ลำไย                  พันธุ์ที่ปลูก คือ อีดอ, รองลงมา คือ อีแห้ว, สีชมพู, เบี้ยวเขียว
 
โคนม                  เลี้ยงมากที่หมู่ 1, 4, 8, 9 และ 10
 
โคเนื้อ                 เลี้ยงทุกหมู่บ้าน เลี้ยงมากที่หมู่ 5, 7 และ 10
 
ไก่ไข่                  เลี้ยงที่หมู่ 5
 
ไก่พื้นเมือง           เลี้ยงทุกหมู่บ้าน
 
ไก่ชน                 เลี้ยงทุกหมู่บ้าน