เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document
การแข่งขันกีฬาตำบลหนองแหย่ง “หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์” ครั้งที่ 18  
11-4-2560
 

               

 

ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  6 คน ประเภทประชาชนทั่วไป

กีฬาตำบลหนองแหย่ง “หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ฟุตบอลชาย  6 คนประเภทประชาชนทั่วไป  จำนวน 9 ทีม

                       สาย A                                         สาย B

1.       ทีม หมู่ 6A                                1.  ทีม หมู่ 6B

2.       ทีม หมู่ 11                                2.  ทีม หมู่ 9

3.       ทีม หมู่ 8                                  3.  ทีม หมู่ 4

4.       ทีม หมู่ 1                                  4.  ทีม หมู่ 3

5.       ทีม หมู่ 5 

หมายเหตุ ตารางการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

             เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมพร้อมข้างสนามก่อนเวลาแข่ง 15 นาที

 

 

 

ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทประชาชนทั่วไป

กีฬาตำบลหนองแหย่ง “หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เซปักตะกร้อ  ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 10 ทีม

                     สาย  A                                          สาย B

                 1.  ทีม หมู่ 9B                                 1. ทีม หมู่ 9A

                 2.  ทีม หมู่ 5                                   2.  ทีม หมู่ 4

                 3.  ทีม หมู่ 1                                   3.  ทีม หมู่ 11B

                 4.  ทีม หมู่ 8                                   4.  ทีม หมู่ 6

                 5.  ทีม หมู่ 11A                               5.  ทีม หมู่ 3

สนามแข่งขัน สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง (เดิม)

หมายเหตุ ตารางการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมพร้อมข้างสนามก่อนเวลาแข่ง 15 นาที

 

 

ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ประเภทประชาชนทั่วไป

กีฬาตำบลหนองแหย่ง “หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วอลเลย์บอลหญิง 3 คน ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด

                          1.  หมู่ 1

                          2.  หมู่ 6

                          3.  หมู่ 9

                          4.  หมู่ 11A

                          5.  หมู่ 11B                                 

                  

สนามแข่งขัน สนามเทศบาลตำบลหนองแหย่ง(เดิม)

หมายเหตุ ตารางการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

             เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมพร้อมข้างสนามก่อนเวลาแข่ง 15 นาที

 

ตารางการแข่งขันกีฬาเปตองผสม ประเภทประชาชนทั่วไป

กีฬาตำบลหนองแหย่ง “หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เปตองผสม จำนวน 11 ทีม

                          สายA                                           สายB

                 1.  ทีม หมู่ 4                                   1.  ทีม หมู่ 9

                 2.  ทีม หมู่ 3                                   2.  ทีม หมู่ 1

                 3.  ทีม หมู่ 10                                 3.  ทีม หมู่ 11

                 4.  ทีม หมู่ 8                                   4.  ทีม หมู่ 7

                 5.  ทีม หมู่ 2                                   5.  ทีม หมู่ 6

                                                                        6.  ทีม หมู่ 5

 

สนามแข่งขัน สนามเทศบาลตำบลหนองแหย่ง (ใหม่)

หมายเหตุ ตารางการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

             เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมพร้อมข้างสนามก่อนเวลาแข่ง 15 นาที

ไฟล์แนบ :