เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 
7-11-2559
 

               

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแหย่ง      อำเภอสันทราย      จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทต.หนองแหย่ง ซึ่งนำไปกำจัดในสถานที่ที่กำจัดขยะให้ถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว กำจัดขยะมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วัน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 จำนวน 1 โครงการ  งบประมาณในการจ้าง 420,000.-บาท(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางตันละ 1,000.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ไฟล์แนบ : 2.pdf