เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document
ประกาศผลการจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2560 
14-12-2559
 

               

ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ซึ่งนำไปกำจัดในสถานที่ที่กำจัดขยะให้ถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว กำจัดขยะมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่   1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 จำนวน 1 โครงการ  ตามประกาศลงวันที่  4  พฤศจิกายน 2559

ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น ผลปรากฏว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนศ การก่อสร้าง    ราคาที่เสนอ    ราคาตันละ 1,100.-บาท   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

462,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ : 4.pdf