เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document
ตารางการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
14-9-2560
 

               

ตารางการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หมู่ที่ วันที่ หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 13 กันยายน 2560  
หมู่ที่ 2 14 กันยายน 2560  
หมู่ที่ 3 19-20 กันยายน 2560  
หมู่ที่ 6 21 กันยายน 2560  
หมู่ที่ 4 26 กันยายน 2560  
หมู่ที่ 8 27-28 กันยายน 2560  
หมู่ที่ 5 3 ตุลาคม 2560  
หมู่ที่ 7 4 ตุลาคม 2560  
หมู่ที่ 10 5 ตุลาคม 2560  
หมู่ที่ 9 10-11 ตุลาคม 2560  
หมู่ที่ 11 17-18 ตุลาคม 2560  

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ไฟล์แนบ :