• เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ลิงค์ที่น่าสนใจ

postheadericon ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด

?

Read more...

 

postheadericon มอบอาหารเสริม(นม)

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง มอบอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบวกเปา โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ (ช่วงปิดเทอม)

Read more...

 

postheadericon อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองแหย่งอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองแหย่ง

Read more...

 

postheadericon สวนสนามเนื่องในวันอปพร.

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เข้าร่วมงานวันอปพร.

Read more...

 

postheadericon ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

เทศบาลตำบลหนองแหย่งโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าบรรเทาปัญหาภาวะหมอกควัน

??????????????

?

Read more...

 

postheadericon อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านและอสม.ตำบลหนองแหย่ง

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง มอบเงินอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองแหย่งและอสม.ตำบลหนองแหย่ง

??

Read more...

 
หนองแหย่ง Polls !!
สอบถาม..การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลฯ
 
สถานะการใช้งานเว็บไซต์
We have guests online
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Content View Hits : 36253