• เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ลิงค์ที่น่าสนใจ

postheadericon อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองแหย่งอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองแหย่ง

เทศบาลตำบลหนองแหย่งอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองแหย่ง จำนวน 11 หมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

?

?

?

?

?

?

 
หนองแหย่ง Polls !!
สอบถาม..การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลฯ
 
สถานะการใช้งานเว็บไซต์
We have guests online